Místem konání voleb ve volebním okrsku obce Veřovice je budova  Obecního úřadu ve Veřovicích, č.p. 670

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad či okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu daného volebního okrsku. Tel. číslo do volební místnosti ve Veřovicích je 556 857 093