Územní plán Veřovice

Zastupitelstvo obce Veřovice vydalo dne 13. 10. 2010 Územní plán Veřovice s nabytím účinnosti 3. 11. 2010.

Změna č. 1 Územního plánu Veřovice

Zastupitelstvo obce Veřovice vydalo dne 19. 1. 2021 Změnu č. 1 Územního plánu Veřovice s nabytím účinnosti 24. 2. 2021


Úplné znění po Změně č. 1 Územního plánu Veřovice

Územní plán a jeho změny jsou k nahlédnutí na Městském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, a na obecním úřadě ve Veřovicích.


Změna č. 1 Územního plánu Veřovice

1. Zm1 - Základní členění územíLegenda
2. Zm1 - Hlavní výkresLegenda
3. Zm1 - DopravaLegenda
4. Zm1 - Vodní hospodářstvíLegenda
5. Zm1 - Energetika, spojeLegenda
6. Zm1 - Veřejně prospěšné stavbyLegenda
7. Zm1 - Koordinační výkresLegenda
8. Zm1 - Zábory půdního fonduLegenda
9. Zm1 - Širší vztahyLegenda
OOP 1-2021 Veřovice - s podpisy [PDF, 106 kB] 
Textová část (Příloha č. 2 - odůvodnění změny).pdf [PDF, 619 kB] 
Textová část I.A (Příloha č. 1 OOP 1-2021).pdf [PDF, 372 kB] 
Textová část II.A (Odůvodnění změny č. 1).pdf [PDF, 2,2 MB] 

Úplné znění po Změně č. 1 Územního plánu Veřovice

1. Základní členění územíLegenda
2. Hlavní výkresLegenda
3. DopravaLegenda
4. Vodní hospodářstvíLegenda
5. Energetika, spojeLegenda
6. Veřejně prospěšné stavbyLegenda
7. Koordinační výkresLegenda
Veřovice - úplné znění po Změně č.1 PDF, 576 kB] 

Návrh územního plánu, projekt "Územní plán Veřovice" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.