Samotný praktický nácvik vychází z účinnosti jednotlivých technik a možností jejich reálného využití v sebeobraně. Praktická část je doplněná teoretickou částí, ve které se zájemkyně seznámí s platnou legislativou, zásadami osobní bezpečnosti, možnostmi technických prostředků pro osobní ochranu a ochranu majetku. Součástí teorie je také rozbor modelových situací.

Jednodenní seminář Sebeobrana pro ženy

Délka trvání (dle dohody): 4, 8, 10 hodin
Obsah (přizpůsoben dle smluvené délky trvání)

 1. Seznámení s teorií sebeobrany a platnou legislativou
 2. Praktický nácvik obrany proti nejčastějším způsobům napadení Úchop, držení * Pokus o odvlečení * Pokus o stržení *Škrcení 
 3. Obeznámení s technickými prostředky osobní ochrany
 4. Zásady osobní bezpečnosti
 5. Modelové situace

Více blokový kurz Sebeobrana pro ženy

Délka trvání (dle dohody): 20, 40 hodin, rozdělených do pětihodinových a osmihodinových bloků (lekcí) 

Obsah:

 1. Seznámení s teorií sebeobrany
 2. Praktický nácvik obrany proti způsobům napadení Úchop, držení * Pokud o odvlečení *Pokus o stržení * Obrana po stržení na zem * Obrana proti škrcení Obrana proti úderům
 3. Nácvik aktivních obranných technik a jejich využití
 4. Obeznámení s technickými prostředky osobní ochrany
 5. Nácvik užití technických prostředků osobní ochrany - svítilna, obranný sprej, osobní alarm
 6. Seznámení s prostředky na ochranu majetku
 7. Teorie osobní bezpečnosti
 8. Teorie fyzického násilí a agresivity
 9. Související legislativa
 10. Rozbor a nácvik modelových situací
  Jednotlivé bloky výuky jsou kombinovány tak, aby tvořily harmonický výukový celek s přiměřenou částí praktické a teoretické výuky. V praktickém nácviku je respektovány zásada individuality a v duchu této zásady je vedena i samotná výuka. Každý účastník obdrží absolventský list.
   

MÁŠ-LI ZÁJEM SE KURZU ZÚČASTNIT ozvi se na e-mail: kzverovice@seznam.cz