Kde vyřídit "Řidičský průkaz"

Řidičský průkaz vyřídíte na Městském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Další informace o řidičských průkazech

Odbor dopravy Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm na úseku registru řidičů vydává řidičské průkazy a provádí jejich výměny, vydává mezinárodní řidičské průkazy, průkazy profesní způsobilosti řidiče a paměťové karty k digitálním tachografům. Vede evidenci o přestupcích řidičů a počtu bodů dosažených v bodovém systému, vydává na žádost řidičů výpis o stavu bodového konta, rozhoduje o zadržení řidičského průkazu do rozhodnutí o přestupku. Uděluje řidičské oprávnění a rozhoduje o vrácení řidičského oprávnění po uplynutí trestu, odnímá a vrací řidičské oprávnění z důvodu zdravotní nezpůsobilosti řidiče.