Předloží platný doklad totožnosti, popř. rodné listy nezletilých dětí.

Správní poplatek za přihlášení činní 50 Kč za jednu osobu nad 15 let.

Více informací na tel. č. 556 857 093.