Poplatek ze psa

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 120,- Kč za jednoho psa.

Splatnost poplatku je do 31.3.2023

Poplatek lze zaplatit  v hotovosti v pokladně Obecního úřadu ve Veřovicích v úředních dnech nebo převodem na účet u ČS a.s., pobočka Frenštát p.R. č.ú. 1760025379/0800. V případě platby  bankovním převodem uvádějte přidělený variabilní symbol a dále uvádějte specifický symbol 1341 a do poznámky uveďte Jméno Příjmení + č.p.. Variabilní a specifický symbol zůstane stejný i pro další roky. Oznámení s přidělením variabilních symbolů pro jednotlivé osoby jsou k dispozici na Obecním úřadě ve Veřovicích, případně pokud chcete platit bankovním převodem a oznámení si nemůžete vyzvednout osobně, napište na email ucetni@verovice.cz .