Název projektu: Odborné učebny ZŠ Veřovice

Období realizace: červen 2019 – září 2022

Předpokládaný rozpočet projektu 15 792 233,04 Kč

Výše dotace: 9 169 211,70 Kč

Cílem projektu je rekonstrukce původní budovy ZŠ Veřovice, a to odborných učeben (2x fyzika, 2x chemie a 2x PC učebna) vč. potřebného zázemí (sociální zařízení, sklady pomůcek, úklidové komory, odborné kabinety, atd. a pořízení schodolezu pro zajištění bezbariérovosti učeben v rámci 2.NP.