„Tuto službu jsme se rozhodli nabídnout na základě výsledků vlastní analýzy v této cílové  skupině, ze které vzešla potřeba okamžité dostupnosti rychlé a adekvátní psychologické  podpory nezletilých dětí a jejich rodin. V případě, že rodiče nebo děti trápí jakékoliv psychické  problémy, nepohoda ve vztazích, problémy ve škole a jiné, mohou si domluvit v poradně  termín,“ vysvětlila Veronika Holubová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Frenštát pod  Radhoštěm. 

Občané ORP mohou poradnu bezplatně využívat již nyní na adrese Městského úřadu Frenštát  pod Radhoštěm, nám. Míru 1, odbor sociálních věcí (konzultovna OSV). Od 01.03. 2024 na  adrese Centra poradenských služeb, Kalusova 1170, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Bude se  konat každou středu od 10 do 18 hodin. Již nyní se zájemci mohou objednávat na emailové  adrese: radomira.korabecna@gmail.com. Náklady na službu budou hrazeny z Fondu sociálních  služeb města Frenštát pod Radhoštěm. 

„Terapeutická péče o děti může probíhat formou individuální nebo rodinné terapie či cílenou  podporou některého z rodičů. Většinou jde o kombinací těchto přístupů, a to po vzájemné  dohodě s klienty. Rodinná terapie je metodou a koncepcí psychoterapie, která se zabývá  rodinnými problémy, týkajících se rodičů, dětí a vztahů v rodině. Rodina je chápána jako  uzavřený systém, kdy narušením jeho rovnováhy může vzniknout např. nemoc nebo symptom.  Smyslem terapie je pak rekonstrukce, restrukturalizace rodinných vazeb a komunikačních  vzorců tak, aby mohlo dojít opět k pozitivnímu vývoji dětí i celé rodiny. Při práci s terapeutem  tak dostávají členové rodiny prostor k hledání nových pohledů, řešení a následně dosažení  potřebné změny," uzavřela Bronislava Papáková z odboru sociálních věcí MěÚ Frenštát pod  Radhoštěm. 

Cílové oblasti, kde Vám dětský psycholog či terapeut může pomoci: 

  • vývojové otázky, specifika různých věkových skupin 
  • schopnost adaptability dítěte, reakce na nové situace a prostředí 
  • psychosomatické obtíže (chronická onemocnění, bolesti, nevolnosti, zažívací  obtíže, nespavost, enuréza, enkopréza, apod.)
  • ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou (specifická porucha chování) • poruchy příjmu potravy 
  • potíže spojené s úzkostí, strachem, reakce na stres, enormní zátěž či  traumatický zážitek 
  • problémy ve školní oblasti (vztahy v třídním kolektivu, neklid,  
  • nesoustředěnost, nevhodné chování, šikana, výukové obtíže, atd.) 
  • situace dětí v konfliktním rodičovském vztahu, v rozvodové i porozvodové  situaci 
  • poradenská činnost v oblasti profesní orientace a volby povolání • podpora rodinám se zdravotně postiženým dítětem 
  • krizové situace, podpora v náročných životních situacích