Oblast dolního konce obce - obecní vodovod

  • Žádáme občany v dolní části obce, kteří jsou připojeni na obecní vodovodní řad a odebírají vodu, aby dle smlouvy nahlásili k vyúčtování stav vodoměru ke dni 30.6.2022, a to emailem na adresu ucetni@verovice.cz nebo telefonicky na číslo 556 843 842 p. Satková do 15.7.2022.
  • Ty občany, kteří uvedli ve smlouvě o odvádění odpadních vod, že odebírají mimo obecního vodovodu i vodu z vlastní studny a mají na studni namontovaný vodoměr, žádáme o nahlášení jeho stavu. Pokud jste obci dosud neoznámili - tak nahlaste i číslo tohoto vodoměru.  

Faktura bude zaslána na uvedený email, popř. poštou. Na faktuře bude vyúčtováno vodné z obecního vodovodu a stočné dle stavu obecního vodoměru, nebo stočné paušální sazbou. V případě, že máte mimo obecní vodovod ještě studnu s vodoměrem, obdržíte ještě jednu fakturu – kde bude vyúčtováno stočné ze studny.

 

Oblast horního konce obce - vodovod SmVaK

  • Obracíme se na občany v horní části obce napojené na vodovod SmVaK, kteří uvedli ve smlouvě o odvádění odpadních vod odběr mimo vodovodu SmVaK i vody z vlastní studny a mají na studni namontovaný vodoměr,  s žádostí o nahlášení jeho stavu a pokud jste takto dosud neučinili, tak i nahlášení čísla tohoto vodoměru.
  • Stav vodoměru na vodovodu SmVaK není nutno hlásit – tento stav nám předá SmVaK.

Faktura bude zaslána na uvedený email, popř. poštou. Na faktuře bude v této oblasti vyúčtováno pouze stočné, tak jak je to uvedeno ve smlouvě.  

 

Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy variabilní symbol a také specifický symbol uvedený na faktuře, aby došlo ke správnému přiřazení platby.

Děkujeme za Vaší vstřícnost