Na viditelném místě parkoviště je vyvěšen platný a schválený provozní řád parkoviště, ceník parkového a také Nařízení obce Veřovice č. 1/2022. Cena schválená Zastupitelstvem obce Veřovice činí 50 Kč/1 den (15 minut zdarma). Provozní doba nehlídaného parkoviště je nepřetržitá. Jedná se o vjezdový a výjezdový princip parkování, kdy při vjezdu na parkoviště obdržíte parkovací lístek, poté se automaticky zvedne závora pro vjezd do areálu parkoviště a následně při výjezdu, přijedete vozidlem k platebnímu terminálu, vložíte parkovací lístek do turniketu, kde uhradíte částku v platebním terminálu parkoviště mincemi v hodnotě 5, 10, 20 a 50 Kč nebo papírovými bankovkami v hodnotě 100 a 200 Kč a nebo kreditní platební kartou.  Po uhrazení Vám z platebního terminálu vyjede daňový doklad a zároveň se otevře závora pro výjezd z parkoviště.

Při ztrátě Vašeho parkovacího lístku uhradíte pokutu ve výši 200 Kč v platebním terminálu a poté otevře se závora pro výjezdu z parkoviště.

V případě poruchy, technické závady nebo výpadku proudu volejte na telefonní čísla:

736 689 699 – Martin Fojtík – starosta obce

603 589 760 – Pavel Matúš – místostarosta obce

Tímto děkujeme za pochopení, ukázněnost a také za spolupráci.

Martin Fojtík – starosta obce Veřovice