Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Případné II. kolo voleb se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023.          

Základní informace pro voliče naleznete zde: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d