Pondělí: 9:00 - 12:00 hod.

Středa: 13:00 - 16:00 hod.

Vyzýváme občany, aby jednání na OÚ omezili jen na nejnutnější případy.