Roušky vám budou vydány v budově obecního úřadu (i mimo úřední hodiny)