Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 byl stanoven pro rok 2020 poplatek ze psa ve výši 120 Kč, který měl být uhrazen do 31.3.2020. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel oznamuje Obecní úřad ve Veřovicích jako správce poplatku, že nebude sankcionovat (pokutovat) ty občany, kteří tento termín nedodrží. Poplatek můžete uhradit i bezhotovostním převodem na účet obce Veřovice nejpozději do 30.9.2020. Bližší informace k bezhotovostnímu převodu: http://www.verovice.cz/view.php?nazevclanku=poplatky&cisloclanku=71&rstema=23&item=4