Neustále budete informováni, kde a jak budou probíhat stavební práce, kde budou dopravní uzavírky, kde bude omezený provoz, kde bude nutno dbát na zvýšenou bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Tímto Vás chci požádat a vyzvat Vás občany, abyste mne při jakémkoliv problému, nejasnostech v technických záležitostech, sporech majetkoprávních, při poškození Vašich majetků a dalších problémech, neprodleně informovali. Jsem tady od toho, abych s Vámi řešil vše přímo na místě u daného problému při této stavbě. Spokojený občan je občan spokojený.

Předběžný harmonogram výstavby na období , červen, červenec, srpen 2019

Úsek od čistírny odpadních vod na malou stranu za Restaurací Dolní Dvůr směrem do „cigánské ulice“ až po „Grozmannův most. Dále úzká ulička pod a za nákupním střediskem až po bytovku č.p. 521. Dalším úsekem budou uličky za železničním mostem pod restaurací u Američana směrem vlevo od železničního mostu do obou dvou uliček. V neposlední řadě budou práce probíhat na stavbě čističky odpadních vod, která se nachází při výjezdu z obce Veřovice směrem na Mořkov vpravo pod Pěstitelskou pálenicí a sadem švestek. Dále krátká ulička nad bývalým SITEXEM k č.p. 329 rodina Škarpova, č.p. 566 rodina Kellerova a č.p. 278 rodina Kociánova. Dále budou probíhat stavební práce v uličce do Kolonie u č.p. 558 rodina Tománkova, kolem č.p. 95 Ondřej Matuš směrem k č. p. 239 p. Staňková Eliška, kolem č.p. 617 rodina Šumšalova až k č.p. 262 p. Bartoň Štěpán. Od 1.4.2019 do 30.11.2019 budou stavební práce také probíhat v hlavní krajské komunikaci č. II/483 a II/480, a to přesněji úseky u č.p. 209 rodina Plucnarova směrem k železničnímu přejezdu směrem na Frenštát pod Radhoštěm v délce cca 400 m, dále úsekem od nového obecního úřadu směrem na horní konec až po nákupní středisko v délce cca 1 km, dále úsekem od nového obecního úřadu č.p. 670 až po starý obecní úřad (katolický dům č.p. 70) v délce cca 300 m a posledním úsekem bude úsek u dolní křižovatky u Restaurace dolní dvůr směrem na Ženklavu v délce cca 100 m. Dále ulička naproti bývalého obecního úřadu č.p. 70 k rodinným domům č.p. 439 p. Veselková Michaela, kolem č.p. 27, č.p. 444 p. Macháček Luboš, č.p. 204 rodina Sýkorova a č.p. 550 p. Jaromír Křížek a Romana Mičková. Ulička za budovou revír č.p. 197 u č.p. 629, č.p. 2 soukromá mateřská školka Orlíček, č.p. 156, č.p. 414 rodina Křížkova.Dále ulička za Kulturním domem č.p. 101 směrem k základní škole kolem č.p. 453 Lenka Vašková, č.p. 499 p. Martin Koleno, č.p. 395 až k č.p. 54 rodina Štěpánova. Dále ulička u parkoviště u fotbalového hřiště u č.p. 361 rodina Kovalských, č.p. 258 p. Roman Mička a č.p. 526 rodina Matúšová.

Oblast v kolonii ulička od č.p. 181 rodina Špačková, kolem č.p. 281, č.p. 145, č.p. 583. č.p. 576, č.p. 564, č.p. 459, č.p. 391, č.p. 488, č.p. 455, č.p. 458, č.p. 271, č.p. 457, č.p. 460, č.p. 254, č.p. 452, č.p. 456, č.p. 484, č.p. 470, č.p. 485, č.p. 493, č.p. 503, č.p. 490. Dále ulička kolem nádrže rýnštok směrem do uličky k č.p. 527, č.p. 359, č.p. 454, č.p. 475, č.p. 273, č.p. 269, č.p. 486 kolem č.p. 225 rodina Goldová směrem k vlakovému nádraží až k č.p. 109 rodina Fojtíková k hlavni komunikaci.

„Cigánská ulice“ panelovka od č.p. 161 kolem č.p. 557, č.p.21, č.p. 51, č.p. 127, č.p. 479, č.p. 351, č.p. 35 a ulička od č.p. 160 rodina Kašpárková kolem č.p. 41, č.p. 611, č.p. 450 až k č.p. 561 rodina Mičková.

Jestli nebudeme spolupracovat všichni společně, tuto akci bude těžké zvládnout!
Děkuji všem za pochopení a jsem připraven jakýkoliv problém s Vámi řešit přímo na stavbě v terénu.

Martin Fojtík, starosta obce