Neustále budete informováni, kde a jak budou probíhat stavební práce, kde budou dopravní uzavírky, kde bude omezený provoz, kde bude nutno dbát na zvýšenou bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Tímto Vás chci požádat a vyzvat Vás občany, abyste mne při jakémkoliv problému, nejasnostech v technických záležitostech, sporech majetkoprávních, při poškození Vašich majetků a dalších problémech, neprodleně informovali. Jsem tady od toho, abych s Vámi řešil vše přímo na místě u daného problému při této stavbě. Spokojený občan je občan spokojený.

Předběžný harmonogram výstavby na období , květen, červen, červenec 2019

  • Úsek od čistírny odpadních vod na malou stranu za Restaurací Dolní Dvůr směrem do „cigánské ulice“ až po „Grozmannův most“.
  • Dalším úsekem bude ulička pod nákupním střediskem směrem od rodiny Zapletalů č.p. 116 kolem řadových domků až k rodinnému domu Ing. Břetislava Piteráka.
  • Dále úzká ulička pod a za nákupním střediskem až po bytovku č.p. 521.
  • Dalším úsekem budou uličky za železničním mostem pod restaurací u Američana směrem vlevo od železničního mostu do obou dvou uliček a dále se bude postupovat v uličce směrem do kolonie a následně se budou práce posouvat po malé straně kolem potoka až po Lacinovo území.
  • Dalším úsekem, kde budou probíhat stavební a výkopové práce na stavbě: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“, bude slepá ulice naproti bývalého objektu SITEX směrem k panu Mikulenkovi Rostislavovi č.p. 136, dále k rodině Markových č.p. 163 a na druhou stranu uličky směrem k rodině Görigových č.p. 468 a v neposlední řadě práce budou probíhat na stavbě čističky odpadních vod, která se nachází při výjezdu z obce Veřovice směrem na Mořkov vpravo pod Pěstitelskou pálenicí a sadem švestek.
  • Další krátké uličky, kde budou probíhat stavební práce, bude ulička u dolní bytovky č.p. 364 směrem k bývalému SITEXU č.p. 150, dále krátká ulička nad bývalým SITEXEM k č.p. 329 rodina Škarpova, č.p. 566 rodina Kellerova a č.p. 278 rodina Kociánova, dále ulička u Pekárny u Černochů č.p. 607, k Penzionu Danka č.p. 567 až k č.p. 497 p. Kociánová Božena. Posledním úsekem bude ulička do kolonie u č.p. 558 rodina Tománkova, kolem č.p. 95 Ondřej Matuš směrem k č.p. 239 p. Staňková Eliška, kolem č.p. 617 rodina Šumšalova až k č.p. 262 p. Bartoň Štěpán
  • Od 1.4.2019 do 30.11.2019 budou stavební práce také probíhat v hlavní krajské komunikaci č. II/483 a II/480, a to přesněji úseky u č.p. 209 rodina Plucnarova směrem k železničnímu přejezdu směrem na Frenštát pod Radhoštěm cca délka 400 m, dále úsekem od nového obecního úřadu směrem na horní konec až po nákupní středisko cca v délce 1 km, dále úsekem od nového obecního úřadu č.p. 670 až po starý obecní úřad (katolický dům č.p. 70) v délce cca 300 m a posledním úsekem bude úsek u dolní křižovatky u Restaurace Dolní dvůr směrem na Ženklavu v délce cca 100 m.
  • Dále ulička naproti bývalého obecního úřadu č.p. 70 k rodinným domům č.p. 439 p. Veselková Michaela kolem č.p.27, č.p. 444 p. Macháček Luboš, č.p. 204 rodina Sýkorová a č.p. 550 p. Jaromír Křížek a Romana Mičková.
  • Ulička za budovou revír č.p. 197 u č.p. 629, č.p. 2 soukromá mateřská školka Orlíček, č.p. 156, č.p. 414 rodina Křížková.
  • Dále ulička za Kulturním domem č.p.101 směrem k základní škole kolem č.p. 453 Lenka Vašková, č.p. 499 p.Martin Koleno, č.p. 395 až k č.p. 54 rodina Štěpánová.

Jestli nebudeme spolupracovat všichni společně, tuto akci bude těžké zvládnout!
Děkuji všem za pochopení a jsem připraven jakýkoliv problém s Vámi řešit přímo na stavbě v terénu.

Martin Fojtík, starosta obce