Místo výkonu práce: Veřovice

Doba výkonu práce: na dobu určitou jeden rok se zkušební dobou 3 měsíce

Předpokládaný nástup do funkce: 1.1.2020

Písemné přihlášky odevzdejte v termínu do 20.10.2019 včetně na adresu: Obec Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice

Podrobné informace naleznete na: http://www.verovice.cz/media/verovice/media/files/1567664468_sb_oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-reditelka-prispevkove-organizace-kulturni-zarizeni-verovice.pdf