V návaznosti na vzniklou situaci, především s ohledem na omezení a nařízení stanovené vládou České republiky, kterými došlo k vyhlášení nouzového stavu a omezení volného pohyby osob, jsou stavební práce na výstavbě: "Kanalizace  a ČOV v obci Veřovice" od 16.3.2020 pozastaveny. Pokračování stavebních prací bude zahájeno bezprostředně po pominutí nouzového stavu. Během trvání nouzového stavu bude fyzicky probíhat pouze nezbytně nutná údržba sjízdnosti místních komunikací dotčených touto stavbou.

V plánu výstavby na duben 2020 je zahájení přípravy realizace finálních povrchů místních komunikací v obci Veřovice s pokračováním v dalších měsících tohoto roku.