Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamuji plánované přerušení dodávky pitné vody v obci Veřovice

dne 26.8. a 6.9.2019 v době od 8:00 hod. předpokládaný termín obnovení dodávky vody ve 14:00 hod.

Dotčená lokalita: č.p. 50, 214, 274, 390, 631, 632, 653, 656, 660, 666, parc. st. 915

V místě přerušení dodávky pitné vody bude vylepeno oznámení SmVak.

Žádáme obyvatele, aby se v rámci možností na výše uvedenou dobu předzásobili pitnou vodou.

Žádáme odběratelé, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.