Voda pitná (vodné)                41,10 Kč/m³ ( bez DPH)     47,27 Kč/m³ (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné)      36,51 Kč/m³ (bez DPH)       41,99 Kč/m³ (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůdči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2020, pořípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.