.

Kanalizace a ČOV v obci Veřovice

Předběžný harmonogram výstavby na období březen, duben a květen 2019:

Úsek od čistírny odpadních vod na malou stranu za Restaurací Dolní Dvůr směrem do „cigánské ulice“ až po „Grozmannův most“. Dalším úsek bude ulička pod nákupním střediskem směrem od rodiny Zapletalů č.p. 116 kolem řadových domků až k rodinnému domu Ing. Břetislava Piteráka. Dále úzká ulička pod a za nákupním střediskem až po bytovku č.p. 521. Dalším úsekem budou uličky za železničním mostem pod restaurací u Američana směrem vlevo od železničního mostu do obou dvou uliček. Dalším úsekem bude ulička směrem do obecního lesa za železničním přejezdem směrem na Frenštát pod Radhoštěm a dále se bude postupovat v uličce směrem do kolonie a následně se budou práce posouvat po malé straně kolem potoka až po Lacinovo území. Posledním úsekem, kde budou probíhat stavební a výkopové práce na stavbě: „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“, bude slepá ulice naproti bývalého objektu SITEX směrem k panu Mikulenkovi Rostislavovi č.p. 136 dále k rodině Markových č.p. 163 a na druhou stranu uličky směrem k rodině Görigových č.p. 468 a v neposlední řadě práce budou probíhat na stavbě čističky odpadních vod, která se nachází při výjezdu z obce Veřovice směrem na Mořkov vpravo pod Pěstitelskou pálenicí a sadem švestek.
Jestli nebudeme spolupracovat všichni společně, tuto akci bude těžké zvládnout!
Děkuji všem za pochopení a jsem připraven jakýkoli problém řešit přímo na stavbě.

Martin Fojtík

starosta obce Veřovice

Tel.: 736 689 699

Blízké akce

Seminář : Finanční gramotnost pro veřejnost

Dne 22.05.2019

Místo: Dům kultury Frenštát p.R. od 16,00 hodin

Seminář: Podpora pečujících osob s duševním onemocněním - aneb nejste na to sami

Dne 24.04.2019

Místo: Dům kultury Frenštát p.R. od 16,00 hodin

Valná hromada Honební společnost Veřovice

Dne 12.04.2019

Místo: Kulturní dům Veřovice od 17,00 hodin

Novinky na webu

Nově přidané fotografie

Oficiální internetová prezentace obce Veřovice, Vytvořil Webtechgroup.cz | Prohlášení o přístupnosti