.

STAVBA KANALIZACE A ČOV V OBCI VEŘOVICE

STAVBA KANALIZACE A ČOV V OBCI VEŘOVICE

Obec Veřovice zahájila stavbu Kanalizace a ČOV. Dne 17.7.2018 došlo k předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby – firmou IMOS Brno.

 Dne 1.8.2018 začnou v obci Veřovice výkopové práce.

Neustále budete informováni, kde a jak budou probíhat stavební práce, kde budou dopravní uzavírky, kde bude omezený provoz, kde bude nutno dbát na zvýšenou bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště (viz úřední deska).

 Prosím Vás, dbejte na bezpečnost svoji a hlavně dětí poblíž staveniště. Dodržujte pokyny, které budou stanoveny vždy při prováděných pracech, neboť se v obci budou pohybovat velká dopravní vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké stroje. DBEJTE NA ZVÝŠENOU BEZPEČNOST v blízkosti stavby!!! 

Plánovaný termín dokončení stavby „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“ je 31. 12. 2020.

Martin Fojtík, místostarosta obce

Blízké akce

Pro nejbližší dny nejsou naplánované žádné akce.

Novinky na webu

Nově přidané fotografie

Oficiální internetová prezentace obce Veřovice, Vytvořil Webtechgroup.cz | Prohlášení o přístupnosti